takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Arabis ×wilczekii Sünd.

Arabis bryoides × carduchorum
na stronie — wymagania i uprawa