takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.193)

Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. lutescens

goryczuszka wczesna typowa
Gentiana praecox A. Kern. et Jos. Kern. · Gentianella praecox (A. Kern. et Jos. Kern.) Holub
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.193 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.