atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Picris echioides L. [🔉 *o·i·des]

goryczel żmijowcowy
Helminthia echioides (L.) Gaertn. · Helminthotheca echioides (L.) Holub
Picris Picris Picris PicrisPicrisgoryczel jastrzębcowaty (Picris hieracioides)
Picris echioides (goryczel żmijowcowy)
07.2008, Belgrad (Serbia); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Picris echioides (goryczel żmijowcowy)
XL
Picris echioides (goryczel żmijowcowy)
Picris echioides (goryczel żmijowcowy)
kwiatostan
Picris echioides (goryczel żmijowcowy)
XL
liść
Picris echioides (goryczel żmijowcowy)
łodyga
cechy diagnostyczne w kluczu:Picris (goryczel)kl 8664

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Afryka północna [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw., 1836r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych