atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees

Aster canus Waldst. et Kit.
Galatella cana
29.08.2012, ogród botaniczny Berlin (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa