Leiocolea collaris (Nees) Schljakov

gładkosz rozpierzchły
Lophozia collaris (Nees) Dumort.
na stronie — znaleziska