↓nie(z) rośliny jednoroczne, kwiatostan boczny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan boczny (kwiaty lub wierzchotki w kątach liści).
  Długość owoców jest podana bez włosków. Kierunek szczecinek na brzegu liścia nie jest cechą silną i odnosi się do środka liścia.
↓nie(z) owoce bez włosków haczykowatych i 2.5-6 mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany w kątach liści, po 1-3 kwiatów; 0.6-1.2× dłuższe od przylegających liści.
  W czasie owocowania boczne szypułki kwiatów mogą opaść - należy rozróżnić szypułkę kwiatostanu i pozostającego jednego owoca.
↓nie(z) szypułki owoców łukowate, 2-8 mm długości
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
XL
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupki gęsto, nisko brodawkowane, 2.5-4.5 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium tricornutum Dandy (przytulia trójrożna)
wystepowanie - Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
syn. Galium tricorne Stokes · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Pola nawapienne, tereny ruderalne.
↑nie (z) szypułki owoców ± proste, 0-2 mm długości
Galium verrucosum (przytulia wielkoowockowa)
Galium verrucosum (przytulia wielkoowockowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupki gęsto, stożkowato, białawo brodawkowane, 4-6 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) owoce z włoskami haczykowatymi (lub bez i poniżej 2.5 mm długości)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· lub bez i wtedy poniżej 2.5 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) owoce od 1.3 mm długości, liście do 12 mm długości
Galium parisiense (przytulia śródziemnomorska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 4-12 mm długości, na brzegach ze szczecinkami skierowanymi ku szczytowi liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej podawany z okolic Zielonej Góry.
↑nie (z) owoce ponad 1.3 mm długości, liście 14-65 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście (10) 14-65 mm długości, na brzegach zwykle ze szczecinkami skierowanymi ku nasadzie liścia; wierzch liścia brodawkowano owłosiony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) owoc z gęstymi, grubymi włoskami haczykowatymi
Galium aparine (przytulia czepna)
XL
pokrój
Galium aparine (przytulia czepna)
młoda rozłupnia, gęste haczykowate szczecinki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona biała lub biaława, (1.5) 1.7-2.5 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium aparine L. (przytulia czepna)
wystepowanie - Galium aparine (przytulia czepna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pospolity gatunek o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej. Jako chwast na polach, w ogrodach, sadach, na ugorach, terenach ruderalnych, w zaroślach, zakrzaczeniach, brzegach rzek i zbiorników wodnych, w lasach łęgowych. Preferuje dostatecznie wilgotne, ciężkie, żyzne gleby ale rośnie i na wysychających lub piaszczystych.
↑nie (z) owoce z haczykowatymi włoskami lub nagie
Galium spurium ssp. spurium (przytulia fałszywa typowa)
XL
Galium spurium ssp. infestum (przytulia fałszywa dokuczliwa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona zielonawo żółta, 0.3-0.8 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium spurium L. (przytulia fałszywa)
wystepowanie - Galium spurium (przytulia fałszywa)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Pola, ugory, pobocza dróg polnych, ogrody, tereny ruderalne, suche i jasne zarośla, nasypy kolejowe, rzadziej na luźnych murawach kserotermicznych i w jasnych lasach iglastych. Zwykle na glebach ciężkich, gliniastych, o odczynie obojętnym do zasadowego; często też i na piaskach.
↑nie ↓nie(z) bylina, kwiaty 3-krotne, po 1-3 w kątach liści, liście po 4 w okółku
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
▶ Galium trifidum L. (przytulia trójdzielna)
wystepowanie - Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Mokradła nad jeziorem Kisajno k. Giżycka.
↑nie (z) byliny, kwiatostan na końcu pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan na końcu pędu.
↓nie(z) liście 3-nerwowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście miękkie, z kończykiem
Galium rotundifolium
pokrój
Galium rotundifolium (przytulia okrągłolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan luźny; szypułki kwiatów 7-16 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Bory, zwłaszcza jodłowe i świerkowe.
↑nie (z) liście sztywne, bez ostki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan gęsty, szypułki kwiatów 1-2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście podługowato jajowate do jajowatych
Galium rubioides (przytulia szerokolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocnia nieco rozdęta; owoce 3-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium rubioides L. (przytulia szerokolistna)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [491]
  Podawany niegdyś z okolic Przemyśla.
↑nie (z) liście wąsko lancetowate do lancetowatych
Galium boreale (przytulia północna)
pokrój
Galium boreale (przytulia północna)
trójnerwowe liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocnia ściśle przylegająca; owoce 2-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium boreale L. (przytulia północna)
wystepowanie - Galium boreale (przytulia północna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne do suchych murawy, zarośla, dąbrowy.
↑nie (z) liście jednonerwowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) korona lejkowata z wyraźną rurką ± długości ząbków lub nieco krótszą
↓nie(z) łodyga wiotka, szorstka
Galium rivale (przytulia lepczyca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona liści ze szpiczastymi brodawkami, na brzegach z gęstymi drobnymi zadziorkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. (przytulia lepczyca)
wystepowanie - Galium rivale (przytulia lepczyca)
marzanka lepczyca · marzanka potokowa · syn. Asperula rivalis Sibth. et Sm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi wód, wilgotne zarośla.
↑nie (z) łodyga sztywna, gładka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna strona liści naga lub z pojedynczymi przylegającymi brodawkami, nie zadziorkowata, na brzegu odlegle szczecinkowato owłosiona lub tylko z odstającymi brodawkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) zalążnia i owoce z włoskami haczykowatymi
Galium odoratum (przytulia wonna)
Galium odoratum (przytulia wonna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga 4-kanciasta, nierozgałęziona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium odoratum (L.) Scop. (przytulia wonna)
wystepowanie - Galium odoratum (przytulia wonna)
marzanka wonna · syn. Asperula odorata L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy liściaste, zwłaszcza bukowe.
↑nie (z) zalążnia i owoce nagie
Galium glaucum
Galium glaucum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga obła, z licznymi płonnymi pędami bocznymi, wyrastającymi z kątów liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium glaucum L. (przytulia sina)
marzanka sina · syn. Asperula glauca (L.) Besser. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Suche murawy i zarośla.
↑nie (z) korona tarczowata bez wyraźnej rurki lub z krótszą od ząbków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· lub z rurką ale wyraźnie krótszą od płaskich lub miseczkowato zagiętych ząbków.
↓nie(z) okółki 4 (5)-listkowe
Galium palustre (przytulia błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce kuliste.
▶ Galium palustre agg. (przytulia błotna agg.)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
↑nie (z) okółki 5-12-listkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce nerkowate.
↓nie(z) kwiaty żółte lub żółtobiałe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś i gałązki kwiatostanu gęste, omszone, rozpierzchłe (zwłaszcza po kwitnieniu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) korona żółtobiała, ząbki z kończykiem, łodyga w dole wyraźnie 4-kanciasta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w dole wyraźnie 4-kanciasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium ×pomeranicum Retz.
syn. Galium album × Galium verum ssp. verum · Galium album × verum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
↑nie (z) korona żółta, ząbki szpiczaste, łodyga obła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga dołem obła.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiaty pachnące, kwiatostan nieprzerywany
Galium verum (przytulia właściwa)
Galium verum (przytulia właściwa)
Galium verum (przytulia właściwa)
dolna strona liści, brzegi liścia silnie podwinięte, z jasnymi paskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocnia wyraźnie, nieregularnie pomarszczona; owoce 1-1.3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium verum L. (przytulia właściwa)
wystepowanie - Galium verum (przytulia właściwa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Murawy, łąki, skraje lasów, zarośla.
↑nie (z) kwiaty bez zapachu, kwiatostan przerywany
Galium wirtgenii (przytulia Wirtgena)
Galium wirtgenii (przytulia Wirtgena)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocnia z regularnie rozmieszczonymi drobnymi poduszeczkowatymi garbkami; owoce 1.2-1.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium wirtgenii F.W. Schultz (przytulia Wirtgena)
syn. Galium verum L. ssp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborný · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Murawy, zwłaszcza zmiennowilgotne łąki.
↑nie (z) kwiaty białe lub zielonkawe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Oś i gałązki kwiatostanu zwykle nagie, niezbyt gęste, po kwitnieniu co najwyżej słabo rozpierzchłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga w węzłach zgrubiała, w dole ± obła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście (2) 5-9 (13) mm szerokości, ponad 25 mm długości, ± w środku najszersze, spodem ± sine.
↓nie(z) łodyga w środkowej części ± obła
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
liście
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
kwiatostan
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
zbliżenie kwiatostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w środkowej części niewyraźnie 4-kanciasta, ± obła, z dwoma widocznymi krawędziami, w górze wyraźnie 4-kanciasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium sylvaticum L. (przytulia leśna)
wystepowanie - Galium sylvaticum (przytulia leśna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy liściaste i ich skraje.
↑nie (z) łodyga kanciasta
Galium schultesii
pokrój
Galium schultesii
liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w środkowej i górnej części wyraźnie 4-kanciasta, z czterema widocznymi listwami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium schultesii Vest (przytulia Schultesa)
wystepowanie - Galium schultesii (przytulia Schultesa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy liściaste i ich skraje.
↑nie (z) łodyga w węzłach nie zgrubiała, cała 4-kanciasta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście (1) 1.3-4 (7) mm szerokości, zwykle poniżej 25 mm długości, zwykle ± w górze najszersze lub ± równowąskie, spodem nie sine.
↓nie(z) łodyga oskrzydlona, ząbki korony miseczkowato zagięte
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga oskrzydlona, na krawędziach z drobnymi, w dół skierowanymi zadziorkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium uliginosum L. (przytulia bagienna)
wystepowanie - Galium uliginosum (przytulia bagienna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Podmokłe łąki, torfowiska, brzegi wód.
↑nie (z) łodyga nieoskrzydlona, ząbki korony płaskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga nieoskrzydlona, gładka lub z drobnymi, do góry skierowanymi krótkimi szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga długa, mocna; ząbki z kończykiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga (20) 40-80 (150) cm długości, mocna, ± prosta. Szyjka korzeniowa i kłącze silne, ± zdrewniałe, czasem z grubymi rozłogami.
▶ Galium mollugo agg. (przytulia pospolita agg.)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) łodyga wiotka, krótka; ząbki korony szpiczaste bez kończyka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga (10) 20-40 (70) cm długości, wątła, dołem pokładająca się, góra podnosząca się. Szyjka korzeniowa i kłącze cienkie, słabo zdrewniałe, często z nitkowatymi rozłogami.
↓nie(z) środkowe międzywęźla 5-8× dłuższe niż liście
Galium saxatile
Galium saxatile (przytulia hercyńska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście wąsko odwrotnie jajowate, z kończykiem, na brzegu z odstającymi szczeciniastymi włoskami skierowanymi ku szczytowi liścia; w dole pędu po 5-6 w okółku, w górze po 3-4. W środkowym odcinku pędów kwiatowych 8-12 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Galium saxatile L. (przytulia hercyńska)
wystepowanie - Galium saxatile (przytulia hercyńska)
przytulia skalna · syn. Galium harcynicum Weigel · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Murawy, wrzosowiska, lasy.
↑nie (z) środkowe międzywęźla 1.5-3× dłuższe niż liście, te wąskie
Galium pumilum (przytulia szorstkoowockowa)
Galium anisophyllon
pokrój
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

Galium taurinum (L.) Scop.
przytulia taurydzka

marzanka taurydzka · Asperula taurina L. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
Galium taurinum (przytulia taurydzka)
Galium taurinum
wystepowanie - Galium taurinum (przytulia taurydzka)
Gatunek z rejonu śródziemnomorskiego. W Polsce znaleziono jedno stanowisko pochodzenia antropogenicznego; być może o efemerycznym charakterze.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji