takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd.

głóg pięcioszyjkowy