takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Gentiana verna L. ssp. verna

goryczka wiosenna typowa