atlas-roslin.pl

Anthoceros agrestis Paton

glewik polny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Anthocerotophyta Anthocerotophyta Anthocerotophyta AnthocerotophytaAnthocerotophytaglewik (Anthoceros punctatus)glewik (Phaeoceros laevis)
Anthoceros agrestis (glewik polny)
01.09.2012, ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Anthoceros agrestis (glewik polny)
Anthoceros agrestis (glewik polny)
XL
Anthoceros agrestis (glewik polny)
XL

występowanie

Mszaki.[360]
Anthoceros agrestis (glewik polny)
XL
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw