takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Gentiana dahurica Fisch.

goryczka dahurska
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Gentiana dahurica
23.07.2009, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 40 cm · kwitnienie: 8

Wymagania: światło · pełne słońce · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090723.37.js - Gentiana kurroo; ogród botaniczny
js.090723-37
leg. Jacek Soboń
/ogród botaniczny/ #1