efemerofit [24][234]

Galium parisiense L.

na stronie — występowanie