atlas-roslin.pl

Galium cracoviense Ehrend. [🔉 ga·lĭ·um *]

przytulia krakowska
Galium sylvestre Pollich, non Scop. ssp. sylvestre var. microphyllum R.Uechtr.
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
10.06.2011, Góry Towarne (Jura); copyright © by Jerzy Kruk XL
Galium cracoviense
kwitnący pęd
Galium cracoviense
grupa kwitnących roślin
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
XL
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
XL
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
3D
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
3D
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
XL
na skałce wapiennej
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
XL
na skałce wapiennej

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.255 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
na murach wieży zamkowej
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium cracoviense (przytulia krakowska)
Galium cracoviense
Bardzo rzadka. Skały wapienne w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — VU – narażony.
Globalnie — VU – narażony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110610.3.jkr - Galium cracoviense (przytulia krakowska); Góry Towarne (Jura)
110610-3
leg. Jerzy Kruk
/Góry Towarne (Jura)/ #5, 2.3D
znalezisko 20140619.1.mlc - Galium cracoviense (przytulia krakowska); zamek Olsztyn, Góra Zamkowa, koło Częstochowy
140619-1
leg. Marcin Łuczak
/zamek Olsztyn, Góra Zamkowa, koło Częstochowy/ #6
znalezisko 20040516.5.am; Olsztyn (k. Częstochowy)
040516-5
leg. Antoni Mielnikow
/Olsztyn (k. Częstochowy)/ #3
znalezisko 20050527.4.bg; skałki wapienne na Górze Zamkowej w Olsztynie k. Częstochowy
050527-4
leg. Błażej Gierczyk
/skałki wapienne na Górze Zamkowej w Olsztynie k. Częstochowy/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Galium cracoviense Ehrend. [🔉 ga·lĭ·um *]Galium sylvestre Pollich, non Scop. ssp. sylvestre var. microphyllum R.Uechtr. [🔉 * sil·wes·tre *](pl) przytulia krakowska
(lat.) sylvticus, -a, -um; sylvestris (-ter), -is, -e; silvticus, silvestris adj.
leśny, występujący w lasach; także dziki, bytujący w lasach lub zaroślach - w opozycji do uprawianych; także formy silvaticus, silvestris, silvester; od lat. rzeczownika sylva, silva, -ae (f) las