atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Gypsophila tenuifolia Biebl. [🔉 gip·so·fi·la *]

łyszczec delikatny