atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Carpinus henryana (H.J.P. Winkl.) H.J.P. Winkl.

grab Henryego