Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

gajnik lśniący
na stronie — występowanie · znaleziska
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
copyright © by Jarosław Makowski XL
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
XL
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
XL
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
XL
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.41 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.79.jmak - Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
jmak.79
leg. Jarosław Makowski #18