takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Gentiana dinarica Beck

goryczka dynarska
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 7 cm · kwitnienie: 6

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·