atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Lathyrus heterophyllus L. [🔉 la·ti·rus *]

groszek różnolistny
Lathyrus Lathyrus Lathyrus LathyrusLathyrusgroszek wiosenny (Lathyrus vernus)groszek kosmatostrąkowy (Lathyrus hirsutus)
Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
02.07.2015 copyright © by Andrzej Ryś XL
Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
strąki z nasionami

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lathyrus (groszek)kl 817
Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
Byliny z długimi płożącymi się kłączami. Pędy pokładające się, podnoszące się lub wspinające się, 60 – 150 (200) cm długości, kanciaste, oskrzydlone, z 1 – 4 mm szerokimi skrzydełkami; nagie.

space

Kwitnienie (czerwiec)lipiec – sierpień.

występowanie

Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
Gatunek nie notowany od wielu lat, uznawany prawdopodobnie wymarły (na zdjęciach var. unijugus W.D.J. Koch). Ponownie odnaleziony w 2016 roku [323] w północno-wschodniej Polsce. Występuje rzadko, w lasach i zaroślach; głównie na szkieletowych glebach wapiennych, w miejscach ocienionych i częściowo ocienionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <100km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20111016.1.jkr - Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny); ogr. bot. Kraków
111016-1
leg. Jerzy Kruk
/ogr. bot. Kraków/
/gatunek nie notowany od wielu .../ #12
znalezisko 20150702.1.rys - Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny)
150702-1
leg. Andrzej Ryś #7
znalezisko 20150803.1.arys - Lathyrus heterophyllus (groszek różnolistny); Mazury, Puszcza Piska, gmina Piecki
150803-1
leg. Andrzej Ryś
/Mazury, Puszcza Piska, gmina Piecki/ #2