atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Gilia tricolor Benth.

Polemoniaceae Polemoniaceae Polemoniaceae PolemoniaceaePolemoniaceaegilia krwawnikolistna (Gilia achilleifolia)kobea pnąca (Cobaea scandens)