atlas-roslin.pl

Stellaria [🔉 stel·la·ri·a]

gwiazdnica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

 

Płatków 5 lub mniej, czasem zredukowane lub całkowicie brak; rozcięte głębiej niż do połowy, często do nasady; zwykle białe lub zielonawe.
Pręcików 10 lub mniej (3-5) jeśli zredukowane. Słupek z 3 owocolistów, górny, szyjek słupka (2) 3 (4).
↓niełodyga obła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przynajmniej dolne liście na ogonku, nie są silnie wydłużone — max. 3.5× tak długie jak szerokie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niez rozłogami, płatki dwa razy dłuższe od kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki do dwóch razy dłuższe od działek kielicha, ten ma 6-7 mm długości.
▶ Stellaria nemorum L. (gwiazdnica gajowa)
wystepowanie - Stellaria nemorum (gwiazdnica gajowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wilgotne, żyzne, cieniste lasy, zarośla, ziołorośla, nad potokami.
Podobna kościenica wodna (Myosoton aquaticum) ma łodygę wokół szczeciniasto orzęsioną.
↑nie bez rozłogów - Stellaria media s.l.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga z jedną (rzadziej dwoma) liniami włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie łodyga kanciasta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście siedzące, rzadko z bardzo krótkim ogonkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony

opis

Byliny, rzadziej rośliny roczne lub dwuletnie.

space

Liście całobrzegie, siedzące lub dolne liście ogonkowe.

space

Działek kielicha 5, rzadko 4, jajowate do lancetowatych; zielone z błoniastym obrzeżeniem; 1 lub 3-nerwowe; są trwałe i przylegają do dojrzałej torebki.

space

Pręcików 10 lub mniej (3-5) jeśli zredukowane. Miodniki zwykle obecne. Słupek z 3 owocolistów, górny, szyjek słupka (2)3(4).

Owoc — torebka kulista do wąsko jajowatej, wielonasienna, otwiera się 6 klapami sięgającymi przynajmniej połowy jej długości.

space

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.277 [16.3II]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.123 [71.2]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.191 [40]
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.158 [105]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.139+137k [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.130 [3]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.146 [86.11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.389 [85.6]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.108 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.76 [11]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.86+101 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.161 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.95 [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji