atlas-roslin.pl

Stellaria [🔉 stel·la·ri·a]

gwiazdnica

 

Płatków 5 lub mniej, czasem zredukowane lub całkowicie brak; rozcięte głębiej niż do połowy, często do nasady; zwykle białe lub zielonawe.
Pręcików 10 lub mniej (3 – 5) jeśli zredukowane. Słupek z 3 owocolistów, górny, szyjek słupka (2) 3 (4).
  
↓niełodyga obła
· ta cecha d ...
· Przynajmniej dolne liście na ogonku, nie są silnie wydłużone — max. 3.5× tak długie jak szerokie.
· ta cecha diagnostyczna j ...
  
    
↓niez rozłogami, płatki dwa razy dłuższe od kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Płatki do dwóch razy dłuższe od działek kielicha, ten ma 6 – 7 mm długości.
Stellaria nemorum (gwiazdnica gajowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne, żyzne, cieniste lasy, zarośla, ziołorośla, nad potokami.
Podobna kościenica wodna (Myosoton aquaticum) ma łodygę wokół szczeciniasto orzęsioną.
    
    
↑nie bez rozłogów - Stellaria media s.l.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Łodyga z jedną (rzadziej dwoma) liniami włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
    
  
↑nie łodyga kanciasta
· ta cecha diagnostyczn ...
· Wszystkie liście siedzące, rzadko z bardzo krótkim ogonkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  
Byliny, rzadziej rośliny roczne lub dwuletnie.

space

Liście całobrzegie, siedzące lub dolne liście ogonkowe.

space

Działek kielicha 5, rzadko 4, jajowate do lancetowatych; zielone z błoniastym obrzeżeniem; 1 lub 3-nerwowe; są trwałe i przylegają do dojrzałej torebki.

space

Pręcików 10 lub mniej (3 – 5) jeśli zredukowane. Miodniki zwykle obecne. Słupek z 3 owocolistów, górny, szyjek słupka (2) 3 (4).

Owoc — torebka kulista do wąsko jajowatej, wielonasienna, otwiera się 6 klapami sięgającymi przynajmniej połowy jej długości.

space

space