Płatków 5 lub mniej, czasem zredukowane lub całkowicie brak; rozcięte głębiej niż do połowy, często do nasady; zwykle białe lub zielonawe.
Pręcików 10 lub mniej (3-5) jeśli zredukowane. Słupek z 3 owocolistów, górny, szyjek słupka (2)3(4).
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Alsinoideae (goździkowate z wolnymi działkami kielicha)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) łodyga obła (↓nie)
· ta cecha d ...
· Przynajmniej dolne liście na ogonku, nie są silnie wydłużone — max. 3.5× tak długie jak szerokie.
· ta cecha diagnostyczna j ...
  
    
(p) z rozłogami, płatki dwa razy dłuższe od kielicha (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
· Płatki do dwóch razy dłuższe od działek kielicha, ten ma 6-7mm długości.
Stellaria nemorum (gwiazdnica gajowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne, żyzne, cieniste lasy, zarośla, ziołorośla, nad potokami.
Podobna kościenica wodna (Myosoton aquaticum) ma łodygę wokół szczeciniasto orzęsioną.
    
    
(p) bez rozłogów - Stellaria media s.l. (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Łodyga z jedną (rzadziej dwoma) liniami włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
    
  
(p) łodyga kanciasta (↑nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Wszystkie liście siedzące, rzadko z bardzo krótkim ogonkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

opis

Byliny, rzadziej rośliny roczne lub dwuletnie.

space

Liście całobrzegie, siedzące lub dolne liście ogonkowe.

space

Działek kielicha 5, rzadko 4, jajowate do lancetowatych; zielone z błoniastym obrzeżeniem; 1 lub 3-nerwowe; są trwałe i przylegają do dojrzałej torebki.

space

Pręcików 10 lub mniej (3-5) jeśli zredukowane. Miodniki zwykle obecne. Słupek z 3 owocolistów, górny, szyjek słupka (2)3(4).

Owoc — torebka kulista do wąsko jajowatej, wielonasienna, otwiera się 6 klapami sięgającymi przynajmniej połowy jej długości.

space

space