atlas-roslin.pl

Arabis [🔉a·ra·bis]

gęsiówka
  
↓nie(z) liście łodygowe w nasadzie zaokrąglone, siedzące, niekiedy z niezbyt wyraźnie zaznaczonymi uszkami
Arabis soyeri ssp. subcoriacea (gęsiówka stokrotkolistna)
Arabis soyeri ssp. subcoriacea (gęsiówka stokrotkolistna)
Arabis soyeri ssp. subcoriacea (gęsiówka stokrotkolistna)
wystepowanie
gęsiówka Soyera · syn. Arabis bellidifolia · Arabis jacquinii Beck = Arabis soyeri Reut. et A. Huet · Arabis soyeri ssp. jacquinii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina wysokogórska. Hale w Tatrach.
  
  
↑nie (z) liście łodygowe siedzące, uszkowato obejmujące łodygę
  
    
↓nie(z) liście łodygowe zupełnie nagie, zwykle sinoniebiesko owoszczone
Arabis glabra (wieżyczka gładka)
Arabis glabra (wieżyczka gładka)
Arabis glabra (wieżyczka gładka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
· Nasiona w dwóch rzędach. Łuszczyny ściśle przylegające do osi kwiatostanu, 4-kanciaste o wypukłych klapach z silnym nerwem środkowym.
· ta cecha diag ...
Arabis glabra (wieżyczka gładka)
wystepowanie
gęsiówka naga, wieżycznik gładki · syn. Turritis glabra · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, zarośla, suche zbocza.
    
    
↑nie (z) liście łodygowe z włoskami rozgałęzionymi lub prostymi, przynajmniej na brzegach orzęsione; nieowoszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Nasiona jednorzędowe. Łuszczyny spłaszczone z płaskimi klapami o słabym nerwie środkowym.
· ta cecha diag ...
  Arabis s.str.
    
      
↓nie(z) przynajmniej dolne kwiaty w kątach podsadek
Arabis turrita (gęsiówka wieżyczkowata)
Arabis turrita (gęsiówka wieżyczkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Płatki żółtawo białe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  Północna granica występowania tego gatunku przebiega przez Czechy i Słowację.
      
      
↑nie (z) kwiaty nie wyrastają w kątach przysadek; płatki białe; łuszczyny do 6.5 cm długości, nigdy nie zwieszają się
      
        
↓nie(z) byliny luźnodarniowe z licznymi wzniesionymi pędami płonnymi zakończonymi różyczkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Działki kielicha w nasadzie wyraźnie workowato rozdęte, (3) 3.5 – 6 mm długości; płatki korony 7 – 15 (18) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
  Górskie i uprawiane byliny ogrodowa.
        
          
↓nie(z) łodygi i liście zwykle rzadko owłosione, zielone
Arabis alpina ssp. alpina (gęsiówka alpejska typowa)
Arabis alpina ssp. alpina (gęsiówka alpejska typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Działki kielicha (3) 3.5 – 4 mm długości. Płatki korony 7 – 11 mm długości, stopniowo zwężone w paznokieć. Łuszczyny 20 – 35 mm długości.
          
          
↑nie (z) łodygi i liście zwykle gęsto owłosione, szarozielone
Arabis caucasica (gęsiówka kaukaska)
Arabis caucasica (gęsiówka kaukaska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Działki kielicha 4 – 6 mm długości. Płatki korony (9.5) 12 – 15 (18) mm długości, często nagle zwężone w paznokieć. Łuszczyny 40 – 70 mm długości.
Arabis caucasica (gęsiówka kaukaska)
(potocznie: "gęsiówka biała", "gęsiówka kaukaska (często mylnie pod nazwą g. alpejska)") · syn. Arabis albida · Arabis alpina ssp. caucasica · takson uprawiany
          
        
↑nie (z) rośliny roczne lub krótkotrwałe byliny bez pędów płonnych tworzących darń
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Działki nie są w nasadzie wyraźnie workowato rozdęte, 1.8 – 4 mm długości. Płatki korony 3 – 7 mm długości.
  Dziko rosnące rośliny rodzime.
        
          
↓nie(z) dojrzałe łuszczyny ustawione jednostronnie, zwisające lub odgięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Roślina dwuletnia, szorstko owłosiona, 50 – 90 cm wysokości.
  Arabis pendula L. — gęsiówka zwisła

Dawniej zawleczona w Zgorzelcu.

          
          
↑nie (z) łuszczyny wszechstronnie odstające lub częściej ±przylegające do osi kwiatostanu
          
            
↓nie(z) jednoroczne bez dodatkowych różyczek liściowych w pachwinach liści odziomkowych
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Łodyga z włoskami stopkowymi dwu i wieloramiennymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
wystepowanie
syn. Arabis auriculata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne k. Buska.
            
            
↑nie (z) dwuletnie lub krótkowieczne byliny, czasem z dodatkowymi różyczkami liściowymi w pachwinach liści odziomkowych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Łodyga bez długostopkowych włosków trój- i wieloramiennymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  Arabis hirsuta s.l.
            
              
↓nie(z) łodyga naga lub prawie naga
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Powierzchnia wszystkich dolnych i środkowych liści łodygowych naga lub prawie naga, na brzegu z prostymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Arabis sudetica (gęsiówka sudecka)
syn. Arabis allionii · istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej
  Górskie hale piętra subalpejskiego. Występuje w Czechach na Jesioniku Wysokim.
              
              
↑nie (z) łodyga owłosiona przynajmniej w dole i części środkowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Powierzchnia wszystkich dolnych i środkowych liści łodygowych owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
              
                
↓nie(z) łodyga w dole z krótkostopkowymi włoskami 2- do 4-ramiennych
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
XL
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekst ...
· Środkowe liście łodygowe z głęboko sercowatą nasadą i uszkami uszkami ±przylegającymi do zwykle dość grubej łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
wystepowanie
gęsiówka Żerarda · syn. Arabis gerardii · Arabis planisiliqua · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zmiennowilgotne łąki, widne lasy łęgowe.
                
                
↑nie (z) łodyga w dole z włoskami prostymi i/lub długostopkowymi dwuramiennymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Środkowe liście łodygowe ze strzałkowatą, sercowatą lub uciętą do zaokrąglonej nasadą i uszkami odstającymi od łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
                
                  
↓nie(z) nerw klapy łuszczyny wyraźny tylko do 1/2 – 3/4 długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· Środkowy nerw klapy wyraźny u najdłuższych łuszczyn tylko do 1/2 – 3/4 ich długości.
  Umiarkowanie suche murawy, na glebach szkieletowych różnego typu.
                  
                  
↑nie (z) nerw klapy łuszczyny dobrze widoczny do 3/4 długości i zwykle dostrzegalny do szczytu klapy
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Środkowy nerw klapy wyraźny u najdłuższych łuszczyn zwykle do 3/4 ich długości jest bardzo wyraźny i dostrzegalny aż do szczytu łuszczyny.
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, widne zarośla, miejsca ruderalne.
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu