atlas-roslin.pl

Arabis [🔉a·ra·bis]

gęsiówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) liście łodygowe w nasadzie zaokrąglone, siedzące, niekiedy z niezbyt wyraźnie zaznaczonymi uszkami
Arabis soyeri ssp. subcoriacea (gęsiówka stokrotkolistna)
Arabis soyeri ssp. subcoriacea (gęsiówka stokrotkolistna)
▶ Arabis soyeri Reut. et A. Huet ssp. subcoriacea (Gren.) Breistr. (gęsiówka stokrotkolistna)
wystepowanie - Arabis soyeri ssp. subcoriacea (gęsiówka stokrotkolistna)
gęsiówka Soyera · syn. Arabis bellidifolia Jacq. non Crantz · Arabis jacquinii Beck = Arabis soyeri Reut. et A. Huet · Arabis soyeri Reut. et A. Huet ssp. jacquinii (Beck) B.M.G. Jones · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Roślina wysokogórska. Hale w Tatrach.
↑nie (z) liście łodygowe siedzące, uszkowato obejmujące łodygę
↓nie(z) liście łodygowe zupełnie nagie, zwykle sinoniebiesko owoszczone
Arabis glabra (wieżyczka gładka)
Arabis glabra (wieżyczka gładka)
Arabis glabra (wieżyczka gładka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona w dwóch rzędach. Łuszczyny ściśle przylegające do osi kwiatostanu, 4-kanciaste o wypukłych klapach z silnym nerwem środkowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Arabis glabra (L.) Bernh. (wieżyczka gładka)
wystepowanie - Arabis glabra (wieżyczka gładka)
gęsiówka naga · wieżycznik gładki · syn. Turritis glabra L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Murawy, zarośla, suche zbocza.
↑nie (z) liście łodygowe z włoskami rozgałęzionymi lub prostymi, przynajmniej na brzegach orzęsione; nieowoszczone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona jednorzędowe. Łuszczyny spłaszczone z płaskimi klapami o słabym nerwie środkowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Arabis s.str.
↓nie(z) przynajmniej dolne kwiaty w kątach podsadek
Arabis turrita (gęsiówka wieżyczkowata)
Arabis turrita (gęsiówka wieżyczkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki żółtawo białe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Arabis turrita L. (gęsiówka wieżyczkowata)
takson wyłączony z flory Polski [mylnie podany (błędnie zsynonimizowany z wieżyczką gładką (Arabis glabra))][491]
  Północna granica występowania tego gatunku przebiega przez Czechy i Słowację.
↑nie (z) kwiaty nie wyrastają w kątach przysadek; płatki białe; łuszczyny do 6.5 cm długości, nigdy nie zwieszają się
↓nie(z) byliny luźnodarniowe z licznymi wzniesionymi pędami płonnymi zakończonymi różyczkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha w nasadzie wyraźnie workowato rozdęte, (3) 3.5-6 mm długości; płatki korony 7-15 (18) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Górskie i uprawiane byliny ogrodowa.
↓nie(z) łodygi i liście zwykle rzadko owłosione, zielone
Arabis alpina ssp. alpina (gęsiówka alpejska typowa)
Arabis alpina ssp. alpina (gęsiówka alpejska typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha (3) 3.5-4 mm długości. Płatki korony 7-11 mm długości, stopniowo zwężone w paznokieć. Łuszczyny 20-35 mm długości.
↑nie (z) łodygi i liście zwykle gęsto owłosione, szarozielone
Arabis caucasica (gęsiówka kaukaska)
Arabis caucasica (gęsiówka kaukaska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kielicha 4-6 mm długości. Płatki korony (9.5) 12-15 (18) mm długości, często nagle zwężone w paznokieć. Łuszczyny 40-70 mm długości.
▶ Arabis caucasica Schltdl. in Willd. (gęsiówka kaukaska)
(potocznie: "gęsiówka biała" · "gęsiówka kaukaska (często mylnie pod nazwą g. alpejska)") · syn. Arabis albida Steven ex Jacq. · Arabis alpina L. ssp. caucasica (Willd.) Čelak. · takson uprawiany[491]
↑nie (z) rośliny roczne lub krótkotrwałe byliny bez pędów płonnych tworzących darń
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki nie są w nasadzie wyraźnie workowato rozdęte, 1.8-4 mm długości. Płatki korony 3-7 mm długości.
  Dziko rosnące rośliny rodzime.
↓nie(z) dojrzałe łuszczyny ustawione jednostronnie, zwisające lub odgięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina dwuletnia, szorstko owłosiona, 50-90 cm wysokości.
  Arabis pendula L. — gęsiówka zwisła

Dawniej zawleczona w Zgorzelcu.

↑nie (z) łuszczyny wszechstronnie odstające lub częściej ± przylegające do osi kwiatostanu
↓nie(z) jednoroczne bez dodatkowych różyczek liściowych w pachwinach liści odziomkowych
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga z włoskami stopkowymi dwu i wieloramiennymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Arabis recta Vill. (gęsiówka uszkowata)
wystepowanie - Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
syn. Arabis auriculata Lam. auct. polon. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Murawy kserotermiczne k. Buska.
↑nie (z) dwuletnie lub krótkowieczne byliny, czasem z dodatkowymi różyczkami liściowymi w pachwinach liści odziomkowych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga bez długostopkowych włosków trój- i wieloramiennymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Arabis hirsuta s.l.
↓nie(z) łodyga naga lub prawie naga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Powierzchnia wszystkich dolnych i środkowych liści łodygowych naga lub prawie naga, na brzegu z prostymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Arabis allionii DC. (gęsiówka sudecka)
syn. Arabis sudetica Tausch · istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej[491]
  Górskie hale piętra subalpejskiego. Występuje w Czechach na Jesioniku Wysokim.
↑nie (z) łodyga owłosiona przynajmniej w dole i części środkowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Powierzchnia wszystkich dolnych i środkowych liści łodygowych owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga w dole z krótkostopkowymi włoskami 2- do 4-ramiennych
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
XL
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe liście łodygowe z głęboko sercowatą nasadą i uszkami uszkami ± przylegającymi do zwykle dość grubej łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Arabis nemorensis (Hoffm.) Koch (gęsiówka Gerarda)
wystepowanie - Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
gęsiówka Żerarda · syn. Arabis gerardii Besser · Arabis planisiliqua auct. non (Rchb.) Pers. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Zmiennowilgotne łąki, widne lasy łęgowe.
↑nie (z) łodyga w dole z włoskami prostymi i/lub długostopkowymi dwuramiennymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe liście łodygowe ze strzałkowatą, sercowatą lub uciętą do zaokrąglonej nasadą i uszkami odstającymi od łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) nerw klapy łuszczyny wyraźny tylko do 1/2-3/4 długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowy nerw klapy wyraźny u najdłuższych łuszczyn tylko do 1/2-3/4 ich długości.
  Umiarkowanie suche murawy, na glebach szkieletowych różnego typu.
↑nie (z) nerw klapy łuszczyny dobrze widoczny do 3/4 długości i zwykle dostrzegalny do szczytu klapy
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowy nerw klapy wyraźny u najdłuższych łuszczyn zwykle do 3/4 ich długości jest bardzo wyraźny i dostrzegalny aż do szczytu łuszczyny.
  Murawy, widne zarośla, miejsca ruderalne.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.123 [71.3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.192+176k+177k [15]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.209 [16.4II]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.210 [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.271 [40]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.32+35+96 [86.4]
 • Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.172 [85.8]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.352 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.558 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji