antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Geranium sibiricum L. ssp. sibiricum

bodziszek syberyjski
cechy diagnostyczne w kluczu:Geranium (bodziszek)kl 4846

występowanie

Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
XL
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
wystepowanie
o mapie występowania
Zawlekany; miejsca ruderalne.

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa wschodnia, Azja zachodnia i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1840r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110728.1.apliszko - Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski); obrzeże cmentarza w Raczkach, Pojezierze Zachodniosuwalskie
110728-1
leg. Artur Pliszko
/obrzeże cmentarza w Raczkach, Pojezierze Zachodniosuwalskie/ #2
znalezisko 00010000.19.bsw - Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
19
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska #8
znalezisko 20160823.1.jkr - Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski); Czechy k. Proszowic
160823-1
leg. Jerzy Kruk
/Czechy k. Proszowic/ #4
znalezisko 20160718.1.mzch - Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski); okolice Osowca Twierdzy
160718-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Osowca Twierdzy/ #11