atlas-roslin.pl

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.

nagoszek rozdęty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw