atlas-roslin.pl

Arabis allionii DC. [🔉a·ra·bis *]

gęsiówka sudecka
Arabis sudetica Tausch [🔉a·ra·bis su·de·ti·ka]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arabis allionii (gęsiówka sudecka)
Arabis allionii (gęsiówka sudecka)
Arabis allionii (gęsiówka sudecka)
Arabis allionii (gęsiówka sudecka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Arabis (gęsiówka)kl 8359
cechy diagnostyczne w kluczu:Arabis (gęsiówka)kl 8359
W czekliście występuje jako Arabis allionii DC. in Lam.[24][491], występujący w Karkonoszach, po stronie czeskiej.

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Arabis (gęsiówka)kl 8359

występowanie

Istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej.[491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Arabis allionii (gęsiówka sudecka)
Górskie hale piętra subalpejskiego. Występuje w Czechach na Jesioniku Wysokim. Jego występowanie w Polsce nie jest pewne.
cechy diagnostyczne w kluczu:Arabis (gęsiówka)kl 8359

wybrane okazy · selected collections

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Arabis allionii DC. [🔉 a·ra·bis *]Arabis sudetica Tausch [🔉 a·ra·bis su·de·ti·ka](pl) gęsiówka sudecka
sudeticus, -a, -um (nazwa geograficzna, adj.)
sudecki; takson opisany z tego terenu; nazwa od gór Sudetów na granicy Polski, Czech i Niemiec; nazwa gór pochodzi ze starożytności, użył jej geograf Ptolemeusz na mapie z II wieku n.e.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.130 [71.3]
  • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.98 [86.4]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1115 [17]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.167 [11]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.354 [150.1]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.211 [3]
  • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:277986-1
  • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:278665-1
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji