antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Geranium bohemicum L.

bodziszek czeski
na stronie — występowanie · znaleziska