atlas-roslin.pl

Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. [🔉 *o·i·des]

gładysz paprociowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
30.04.2019, Siechnice, starorzecza Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
XL
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
XL
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
XL
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.60 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.
W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.76.jmak - Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
76
leg. Jarosław Makowski #11
znalezisko 20190430.2b.19 - Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty); Siechnice, starorzecza Odry-Oławy
190430-2b
leg. Marek Snowarski
/Siechnice, starorzecza Odry-Oławy/ #17
znalezisko 20200111.7.20 - Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty); Siechnice
200111-7
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/ #7
znalezisko 20171124.1.jmak - Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty); płd.-zach. Niemcy
171124-1
leg. Jarosław Makowski
/płd.-zach. Niemcy/ #3