takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Gentiana verna L. ssp. aestiva (Roem. et Schult.) Arcang.

goryczka wiosenna późna goryczka letnia
Gentiana aestiva (F.W.Schmidt) Schult.