efemerofit [24][234]

Brassica juncea (L.) Czern.

kapusta sitowata gorczyca sarepska, kapusta sarepska
Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.
na stronie — występowanie