takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Galium trifidum L.

przytulia trójdzielna
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
18.08.2007 copyright © by Włodzimierz Pisarek
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1555

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka; mokradła nad jez. Kisajno koło Giżycka.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.