takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Arabis nemorensis (Hoffm.) Koch

gęsiówka Gerarda gęsiówka Żerarda
Arabis gerardii Besser · Arabis planisiliqua auct. non (Rchb.) Pers.
na stronie — występowanie
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
01.06.2007, Szczeglacin W, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
01.06.2007, Szczeglacin W, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
XL
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
XL
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
XL
Arabis nemorensis (gęsiówka Gerarda)
W czekliście [24] występuje jako Arabis planisiliqua (Pers.) Rhbh — to gatunek południowo-zachodnio-europejski. Prawidłowa nazwa dla występującego u nas taksonu to Arabis nemorensis (Hoffm.) Koch [71.3s132].

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Zmiennowilgotne łaki, widne lasy łęgowe.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście