takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.183); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
· Czerwona Księga — EX–wymarły

Gentianella baltica (Murb.) Börner

goryczuszka bałtycka goryczka bałtycka
Gentiana baltica Murb. · Gentianella campestris (L.) Börner ssp. baltica (Murb.) Tutin
na stronie — występowanie