atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aster tataricus (Less.) Turcz.

aster tatarski
Galatella tatarica (Less.) Novopokr.