Humulus scandens (chmiel japoński)
XL
Humulus scandens (chmiel japoński)
Humulus scandens (chmiel japoński)
Humulus scandens (chmiel japoński)
XL
Humulus scandens Variegatus
cv. Variegatus

cechy charakterystyczne

Jednoroczne pnącze z silnie szorstką łodygą.

space

Przysadki kwiatów słupkowych po przekwitnięciu brązowawe, skórzaste, długo zaostrzone czasem w formie ostki, szczeciniasto owłosione, w nasadzie z pojedynczymi żółtymi gruczołkami lub bez gruczołków.

space

Kwitnienie czerwiec-wrzesień.

występowanie

Efemerofit. [491]
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Humulus scandens (chmiel japoński)
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• niezadomowiony, potencjalnie inwazyjny
• potencjalnie inwazyjny
• prawdopodobnie efemerofit
• Pochodzenie: Azja wschodnia
• Czas przybycia na teren Polski: XXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 (potencjalnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albae, Ass.Populetum albae, subAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 6430 (potencjalnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Humulus scandens (chmiel japoński)
🌱
Jednoroczne pnącze z Dalekiego Wschodu. U nas uprawiane jako kwiat jednoroczny z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Pędy w sprzyjających warunkach szybko osiągają kilka metrów długości.

space

Jak i inne pnącza ozdobne służy do obsadzania krat, altan, pergoli, balustrad, daje cień w miejscach wypoczynku. Można też tworzyć jednoroczne żywopłoty-przesłony rozdzielające części ogrodu. Do uprawy w gruncie lub bardzo dużych pojemnikach (jest dużą rośliną).

wymagania i uprawa

Humulus scandens (chmiel japoński)
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ciepłe
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: przepuszczalna • żyzna • przeciętna ogrodowa
Stanowisko słoneczne, odmiana typowa o całych zielonych liściach może też rosnąć w częściowym ocienieniu. Gleba żyzna, dobrze rośnie też na słabszych; przepuszczalna, ciepła, stale wilgotna; odczyn obojętny. Dla uzyskania szybkiego wzrostu wymaga zasilania nawozami.

space

Pędy wijące się z szorstkimi zadziorkami, wymagają podpory po której mogą się owijać.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu
wysiew nasion na rozsadę

🌱 🌸

odmiany uprawne (#2) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Variegatus’
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#4
js.100913-58
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Humulus scandens (Lour.) Merr.Humulus japonicus Siebold et Zucc.(pl) chmiel japoński
japonicus, -a, -um (nazwa geograficzna, adj.) — japoński
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji