efemerofit [24][234]

Humulus scandens (Lour.) Merr.

chmiel japoński
Humulus japonicus Siebold et Zucc.
Humulus scandens (chmiel japoński)
16.09.2013, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski XL
Humulus scandens (chmiel japoński)
Humulus scandens (chmiel japoński)
Humulus scandens (chmiel japoński)
XL

cechy charakterystyczne

Jednoroczne pnącze z silnie szorstką łodygą.

space

Przysadki kwiatów słupkowych po przekwitnięciu brązowawe, skórzaste, długo zaostrzone czasem w formie ostki, szczeciniasto owłosione, w nasadzie z pojedynczymi żółtymi gruczołkami lub bez gruczołków.

space

Kwitnienie czerwiec-wrzesień.

występowanie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony, potencjalnie inwazyjny; prawdopodobnie efemerofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 (potencjalnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (, , , olsy źródliskowe)
· 6430 (potencjalnie) — ziołorośla górskie () i ziołorośla nadrzeczne ()

wymagania i uprawa

Humulus scandens (chmiel japoński)
Stanowisko słoneczne, odmiana typowa o całych zielonych liściach może też rosnąć w częściowym ocienieniu. Gleba żyzna, dobrze rośnie też na słabszych; przepuszczalna, ciepła, stale wilgotna; odczyn obojętny. Dla uzyskania szybkiego wzrostu wymaga zasilania nawozami.

space

Pędy wijące się z szorstkimi zadziorkami, wymagają podpory po której mogą się owijać.

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

właściwości i zastosowanie

Jednoroczne pnącze z Dalekiego Wschodu. U nas uprawiane jako kwiat jednoroczny z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Pędy w sprzyjających warunkach szybko osiągają kilka metrów długości.

space

Jak i inne pnącza ozdobne służy do obsadzania krat, altan, pergoli, balustrad, daje cień w miejscach wypoczynku. Można też tworzyć jednoroczne żywopłoty-przesłony rozdzielające części ogrodu. Do uprawy w gruncie lub bardzo dużych pojemnikach (jest dużą rośliną).

Grupy użytkowe: kwiaty pnące · do uprawy w pojemnikach · na osłonę z kwiatów (żywopłot jednoroczny) · wysokość 4 do 6 m

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100913.58.js - Humulus scandens (chmiel japoński)
js.100913-58
leg. Jacek Soboń #4