atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hyacinthella lazulina K. Perss. et Jim. Perss.

Hyacinthella Hyacinthella Hyacinthella Hyacin…HyacinthellaHyacinthella leucophaea ssp. leucophaea ‘Alba’Hyacinthella lineata
🌸🌱