⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Liliopsida (jednoliścienne)]
  
liście pływające po powierzchni wody, długoogonkowe, ±okrągłe (↓nie)
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocharis morsus-ranae
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Pręcików 9 i 3 prątniczki. Pokrywy 1-2-listne.
Hydrocharis morsus-ranae (żabiściek pływający)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Spokojne wody.
  
  
liście zanurzone lub częściowo sterczące z wody, nie pływające po powierzchni wody (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglą ...
· Pręcików 2 lub 3. Pokrywa 1-2-listkowa lub trąbkowata.
  
  
rośliny pozornie bezłodygowe lub łodyga silnie skrócona (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
· Rośliny dwupienne; w czasie kwitnienia wolno pływające.
  
    
Liście długo lancetowate, w dole trójkanciaste, grube, sztywne, często wynurzone, na brzegu ostro piłkowane (↓nie)
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Kwiaty duże, białe; działki krótsze od płatków. Pokrywa dwulistkowa. Kwiaty pręcikowe na długich, spłaszczonych szypułach, zwykle z 12 wolnymi pręcikami i kilkoma prątniczkami.
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
liście podwodne, miękkie, płaskie, tępe (↑nie)
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Rośliny zakorzenione na dnie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
walisneria śrubowata · efemerofit
  Bylina wodna, o nieco wyższych wymaganiach cieplnych niż zapewnia nasz klimat. Stwierdzona w systemie jezior podgrzanych przez systemy chłodzenia elektrowni Konin. Używana w akwarystyce.
    
  
rośliny z wyraźnymi łodygami, liście w okółkach, drobne, do 4cm długości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Rośliny jednopienne lub dwupienne.
  
    
w górze łodygi liście po 5-6 w okółku, wyraźnie piłkowane; międzywęźla 1-3(8)cm (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Łuski w pachwinach liści strzępiasto-ząbkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
w górze łodygi liście po 3-4 w okółku, bardzo drobno piłkowane; międzywęźla do 1cm (↑nie)
    
      
liście w środkowej i górnej części łodygi po (3)4(8) w okółku, 13-40mm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Kwiaty 9-20mm średnicy, wystają ponad powierzchnię wody, płatki korony 5-10mm długości.
  Często stosowana w akwarystyce roślina ze strefy tropikalnej i subtropikalnej Ameryki Południowej. W krajach ościennych zawlekana w zbiornikach wodnych (tylko egzemplarze męskie?), nieekspansywna. W warunkach Europy Środkowej najpewniej nie jest w stanie zimować.
      
      
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Łuski w pachwinach liści całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
      
        
liście ±podługowate, na szczycie ±tępawe, tuż pod szczytem 0.7-2.3mm szerokości (↓nie)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Działki kwiatów żeńskich 2.3-3.5mm długości; kwiaty męskie nie odłączają się i nie wypływają na powierzchnię wody (u nas egzemplarz męskie raczej nie występują).
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
        
liście ±równowąskie, na szczycie ostre, tuż pod szczytem 0.2-0.7(0.8)mm szerokości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· Działki kwiatów żeńskich 1.1-2.1mm długości; kwiaty męskie się odłączają i wypływają na powierzchnię wody, gdzie otwierają się i uwalniają pyłek.
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek północnoamerykański, potencjalnie inwazyjny.