↓nieliście pływające po powierzchni wody, długoogonkowe, ± okrągłe
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocharis morsus-ranae
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 9 i 3 prątniczki. Pokrywy 1-2-listne.
▶ Hydrocharis morsus-ranae L. (żabiściek pływający)
wystepowanie - Hydrocharis morsus-ranae (żabiściek pływający)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Spokojne wody.
↑nie ↓nieliście zanurzone lub częściowo sterczące z wody, nie pływające po powierzchni wody
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 2 lub 3. Pokrywa 1-2-listkowa lub trąbkowata.
↑nie ↓nierośliny pozornie bezłodygowe lub łodyga silnie skrócona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny dwupienne; w czasie kwitnienia wolno pływające.
↓nieLiście długo lancetowate, w dole trójkanciaste, grube, sztywne, często wynurzone, na brzegu ostro piłkowane
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
pokrój
Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
liść
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty duże, białe; działki krótsze od płatków. Pokrywa dwulistkowa. Kwiaty pręcikowe na długich, spłaszczonych szypułach, zwykle z 12 wolnymi pręcikami i kilkoma prątniczkami.
▶ Stratiotes aloides L. (osoka aloesowata)
wystepowanie - Stratiotes aloides (osoka aloesowata)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście podwodne, miękkie, płaskie, tępe
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zakorzenione na dnie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Vallisneria spiralis L. (nurzaniec śrubowy)
wystepowanie - Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
walisneria śrubowata · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Bylina wodna, o nieco wyższych wymaganiach cieplnych niż zapewnia nasz klimat. Stwierdzona w systemie jezior podgrzanych przez systemy chłodzenia elektrowni Konin. Używana w akwarystyce.
↑nie rośliny z wyraźnymi łodygami, liście w okółkach, drobne, do 4 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny jednopienne lub dwupienne.
↓niew górze łodygi liście po 5-6 w okółku, wyraźnie piłkowane; międzywęźla 1-3 (8)cm
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
XL
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
3D
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuski w pachwinach liści strzępiasto-ząbkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hydrilla verticillata (L. F.) ROYLE (przesiąkra okółkowa)
wystepowanie - Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
syn. Hydrilla verticillata Casp. · Hydrilla verticillata (L. f.) Casp. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie w górze łodygi liście po 3-4 w okółku, bardzo drobno piłkowane; międzywęźla do 1cm
↓nieliście w środkowej i górnej części łodygi po (3) 4 (8) w okółku, 13-40 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 9-20 mm średnicy, wystają ponad powierzchnię wody, płatki korony 5-10 mm długości.
▶ Egeria densa Planch. (moczarnica argentyńska)
wystepowanie - Egeria densa (moczarnica argentyńska)
moczarka argentyńska · syn. Elodea densa (Planch.) Casp. · Anacharis densa (Planch.) Vict. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Często stosowana w akwarystyce roślina ze strefy tropikalnej i subtropikalnej Ameryki Południowej. W krajach ościennych zawlekana w zbiornikach wodnych (tylko egzemplarze męskie?), nieekspansywna. W warunkach Europy Środkowej najpewniej nie jest w stanie zimować.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuski w pachwinach liści całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście ± podługowate, na szczycie ± tępawe, tuż pod szczytem 0.7-2.3 mm szerokości
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pędy, kwiat
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kwiatów żeńskich 2.3-3.5 mm długości; kwiaty męskie nie odłączają się i nie wypływają na powierzchnię wody (u nas egzemplarz męskie raczej nie występują).
▶ Elodea canadensis Michx. (moczarka kanadyjska)
wystepowanie - Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
syn. Elodea canadensis Rich. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie liście ± równowąskie, na szczycie ostre, tuż pod szczytem 0.2-0.7 (0.8) mm szerokości
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
XL
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki kwiatów żeńskich 1.1-2.1 mm długości; kwiaty męskie się odłączają i wypływają na powierzchnię wody, gdzie otwierają się i uwalniają pyłek.
▶ Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
wystepowanie - Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Gatunek północnoamerykański, potencjalnie inwazyjny.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Kamiński D., 2010 — Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły [243]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji