takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.374)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) LINK ex BLUFF, NEES et SCHAUER

ponikło maleńkie
Heleocharis parvula (Roem. et Schult.) Link · Heleocharis parvula (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer · Scirpus parvulus Roem. et Schult.
Eleocharis parvula (ponikło maleńkie)
01.08.1947 copyright © by Jerzy Kruk XL
Eleocharis parvula (ponikło maleńkie)
XL

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.374 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19470801.KRA63278.jkr - Eleocharis parvula (ponikło maleńkie)
470801-KRA63278
leg.   #4