atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Hebe carnosula Cockayne et Allan

hebe mięsista
Hebe carnulosa (Hook. f.) Cockayne et Allan err.var. · Veronica baylyi Garn.-Jones
Hebe Hebe Hebe HebeHebehebe Armnstronga (Hebe armstrongii)hebe dachówkowata (Hebe imbricata)
🌸🌱
Hebe carnosula (hebe mięsista)
31.10.2010 copyright © by Jacek Soboń
Hebe carnosula (hebe mięsista)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa