atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Hemerocallis exaltata Stout

liliowiec wyniosły
Hemerocallis Hemerocallis Hemerocallis HemerocallisHemerocallisliliowiec cytrynowy odm. wieczorna (Hemerocallis citrina var. vespertina)liliowiec rdzawy odm. wąskolistna (Hemerocallis fulva var. angustifolia)
Hemerocallis exaltata (liliowiec wyniosły)
20.07.2016, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160720.1.js - Hemerocallis exaltata (liliowiec wyniosły); Arboretum Wojsławice
160720-1
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #1