atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hibiscus coccineus Walter

ketmia krwista
Malvaviscus arboreus Dill. ex Cav.
Hibiscus coccineus (ketmia krwista)
15.09.2019, JdP, Paryż (Francja); copyright © by Paweł Kalinowski
Hibiscus coccineus (ketmia krwista)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa