takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium cochleatum (Nägeli et A. Peter) Zahn (caespitosum > lactucella)

jastrzębiec ślimakowaty