atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » campanulids » Ord.Asterales » Fam.Asteraceae » Cichorioideae »

Hypochoeris [🔉 hi·po·che·ris]

prosienicznik
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niełodyga szczeciniasto owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pappus jednorzędowy, wszystkie włoski pierzaste, z drobnymi brodawkami i z licznymi długimi włoskami.
  
    
↓niełodyga zwykle z kilkoma koszyczkami, szypuła pod nimi ±nie zgrubiała
Hypochoeris maculata (prosienicznik plamisty)
Hypochoeris maculata
Hypochoeris maculata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki 13-20 mm średnicy; listki okrywy z wąskim zielonym brzegiem, wełnisto owłosionym lub krótko strzępiastym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Murawy, widne lasy.
    
    
↑nie łodyga z jednym koszyczkiem, w górnej połowie znacznie zgrubiała
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczek 25-50 mm średnicy; listki okrywy z suchobłoniastym, długo strzępiastym brzegiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
  
↑nie łodyga naga lub skąpo owłosiona w nasadzie, najwyżej z pojedynczym łuskowatym liściem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pappus dwurzędowy, zewnętrzne włoski wyraźnie krótsze, wewnętrzne szorstkie z drobnymi brodawkami i z licznymi długimi włoskami.
  
    
↓niekwiaty wyraźnie dłuższe od listków okrywy, koszyczek ponad 2 cm średnicy
Hypochoeris radicata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris radicata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie niełupki z długim cienkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Murawy, odłogi, przydroża i zarośla.
    
    
↑nie brzeżne kwiaty długości listków okrywy, koszyczek do 15 mm średnicy
Hypochoeris glabra (prosienicznik gładki)
Hypochoeris glabra (prosienicznik gładki)
Hypochoeris glabra (prosienicznik gładki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zewnętrzne niełupki na szczycie ucięte, bez dzióbka lub rzadziej z krótkim dzióbkiem, wewnętrzne niełupki z długim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Hypochoeris glabra L. (prosienicznik gładki)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Piaszczyste pola, murawy, przydroża.