atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Helianthus decapetalus L.

słonecznik dziesięciopłatkowy
Helianthus Helianthus Helianth… Helianthussłonecznik ogórkolistny (Helianthus debilis ssp. cucumerifolius)słonecznik wierzbolistny (Helianthus salicifolius)
🌸🌱
Helianthus decapetalus ‘Triomphe de Grand’
cv. Triomphe de Grand; ogr. zielny; Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Helianthus decapetalus ‘Triomphe de Grand’
cv. Triomphe de Grand
Helianthus decapetalus ‘Triomphe de Grand’
cv. Triomphe de Grand
Helianthus decapetalus ‘Triomphe de Grand’
cv. Triomphe de Grand
cechy diagnostyczne w kluczu:Helianthus (słonecznik)kl 5764

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina z Północnej Ameryki, uprawiana i dziczejąca przy zbiornikach wodnych; zwykle nieodróżniana od topinamburu (Helianthus tuberosus). Zasadnicza różnica to brak silnie wyrażonych bulw korzeniowych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Południowa [czas przybycia na teren Polski: 1956r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Helianthus decapetalus (słonecznik dziesięciopłatkowy)
🌱
Bardzo silnie rosnąca bylina dla siedlisk wilgotnych, strefy przybrzeżnej zbiorników wodnych.
wysokość: 1.2 – 1.8 m
kwitnienie: od sierpnia do października

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • gleba stale wilgotna do podmokłej
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

≈ odmiany i dostępność (#3/2)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #3)