atlas-roslin.pl

Homalothecium

namurnik
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nieżebro kończy się w wąskim szczycie listka, sięga 0.9-1 jego długości; szczecinka gładka
  
  
↑nie żebro sięga 0.6-0.8 długości listka; seta szorstko brodawkowana
  
    
↓niebrzeg liścia przy nasadzie z kilkoma wyróżniającymi się ostrymi ząbkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Brzeg liścia przy nasadzie z kilkoma wydatnymi ostrymi ząbkami, często w dół odgiętymi.
    
    
↑nie brzeg listka równomiernie piłowany, bez wyróżniających się ząbków w nasadzie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Brzeg listka w górze lub cały równomiernie, drobno piłowany, bez wyróżniających się ząbków w nasadzie.