takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium flagellare Willd. (pilosella - caespitosum)

jastrzębiec rozłogowy
na stronie — występowanie