takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium fritzei F.W. Schultz (alpinum > prenanthoides)

jastrzębiec Fritzego

uwagi

W obrębie gatunku zbiorowego H. fritzei agg. w Polsce występują: H. fritzei s. str., H. uechtritzianum, H. schneiderianum, H. rohlenae, H. nigrostylum (endemity Karkonoszy) oraz Hieracium crassipedipilum (Tatry), Hieracium pinetophilum (Tatry, Gorce), H,. krivanense (Tatry) – endemity Karpat Zachodnich.
Literatura – Chrtek J. & Marhold K. (1998) Phyton 37, 181-217.

Hieracium crassipedipilum

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Tatry.

Hieracium pinetophilum

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
W Tatrach i Gorcach. Endemit tego rejonu.