atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Hieracium saxifragum Fr. (schmidtii - lachenalii) [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec skalnicowaty
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec Rostana (Hieracium rostanii)jastrzębiec blady (Hieracium schmidtii)