takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium saxifragum Fr. (schmidtii - lachenalii)

jastrzębiec skalnicowaty
na stronie — występowanie