atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium scitulum Woł. (fritzei - nigrescens)

jastrzębiec elegancki
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec blady (Hieracium schmidtii)jastrzębiec wężymordolistny (Hieracium scorzonerifolium)