atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorbus anglica Hedl.

Hedlundia anglica (Hedl.) Sennikov et Kurtto