atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium alpinum L. coll., s.l.

jastrzębiec alpejski
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec plamisty (Hieracium maculatum)jastrzębiec żałobny (Hieracium atratum)
Hieracium alpinum
14.08.2003, Tatry; copyright © by Antoni Mielnikow
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski)
Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski)

uwagi

W obrębie gatunku zbiorowego H. alpinum agg. w Polsce występują H. alpinum s str. (Karpaty, Sudety), H. melanocephalum, H. tubulosum, H.schustleri (endemity Sudetów) oraz H. halleri (Tatry, Babia Góra, Gorce).

Fotografie przedstawiają szeroko rozumianego jastrzębca alpejskiego (sensu lato). Jest to gatunek zbiorowy, w obrębie którego wyróżniane jest do kilkudziesięciu wąsko ujętych i trudnych do odróżnienia gatunków. Do ich oznaczenia potrzebny jest materiał żywy lub zielnikowy i specjalistyczna wiedza o tym gatunku.

space

występowanie

Hieracium halleri

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Hieracium halleri
Występuje w Tatrach, na Babiej Górze i w Gorcach.