atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium alpinum L. coll., s.l.

jastrzębiec alpejski
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec plamisty (Hieracium maculatum)jastrzębiec żałobny (Hieracium atratum)
Hieracium alpinum
14.08.2003, Tatry; copyright © by Antoni Mielnikow
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski)
Hieracium alpinum (jastrzębiec alpejski)

uwagi

W obrębie gatunku zbiorowego H. alpinum agg. w Polsce występują H. alpinum s str. (Karpaty, Sudety), jastrzębiec ciemnokoszyczkowy (Hieracium melanocephalum), H. tubulosum, jastrzębiec Schustlera (Hieracium schustleri), jastrzębiec rurkokwiatowy (Hieracium sudetotubulosum) (endemity Sudetów) oraz H. halleri (Tatry, Babia Góra, Gorce).

Fotografie przedstawiają szeroko rozumianego jastrzębca alpejskiego (sensu lato). Jest to gatunek zbiorowy, w obrębie którego wyróżniane jest do kilkudziesięciu wąsko ujętych i trudnych do odróżnienia gatunków. Do ich oznaczenia potrzebny jest materiał żywy lub zielnikowy i specjalistyczna wiedza o tym gatunku.

space

występowanie

Hieracium halleri · jastrzębiec Hallera

takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
jastrzębiec Hallera (Hieracium halleri)
Występuje w Tatrach, na Babiej Górze i w Gorcach.