takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Eleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. ex Dörfl. s. str.

ponikło sutkowate
Heleocharis mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. ex Dörfl. ssp. mamillata s.str. · Heleocharis mamillata H. Lindb. s.str.
na stronie — występowanie
Eleocharis mamillata (ponikło sutkowate)
27.09.2009, staw Przyborek k/Brzeszcz (kotlina Oświęcimska); copyright © by Jerzy Kruk
Eleocharis mamillata (ponikło sutkowate)
Eleocharis mamillata (ponikło sutkowate)
Eleocharis mamillata (ponikło sutkowate)
wiązek przewodzących 8-12 (na zdjęciu 11 - na obwodzie pędu)
Eleocharis mamillata (ponikło sutkowate)
dzióbek sutkowaty, szerszy niż wyższy, do 2/3 szer. owocu, oddzielony od niego słabym przewężeniem
Eleocharis mamillata (ponikło sutkowate)
łodygi miękkie, łamliwe, po wyschnięciu z wyraźnie widocznymi wiązkami przewodzącymi

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.