takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium stoloniflorum Waldst. et Kit. (pilosella > aurantiacum)

jastrzębiec rudy
na stronie — występowanie